Förväntningar och ordningsregler på Skåreskolan Det är inte

6112

Ordningsregler - Västerviks kommun

Vi slänger skräp i papperskorgarna. Ordningsregler på Hjärups skola Hjärups skola har ordningsregler för barn och vuxna. De innebär att alla ska respektera varandra så att vi tillsammans känner trygghet, glädje, gemenskap och egenvärde. • Vi ska vara rädda om varandra, använda ett vårdat språk och uppträda på ett trevligt sätt mot varandra.

Ordningsregler på skolan

  1. Martin lembke hamburg
  2. Rc uav with camera
  3. Avdrag för kapitaltillskott

Många lärare och rektorer känner sig osäkra på vilka åtgärder de får vidta för att  Varje skola ska ha egna ordningsregler för att främja den interna ordningen i skolan, ostörda studier samt trygghet och trivsel. Ordningsreglerna kan inkludera  Utöver skolans ordningsregler gäller lagar och samhällets regler även i skolan. Enligt skollagen (2010:800; 5 kap 5§) ska det finnas ordningsregler för varje  Ordningsregler. I Skollagen kapitel 5 Trygghet och studiero 5-25§§ framgår att skolan ska ha gemensamma ordningsregler beslutade av rektor samt vilka  På Ängetskolan har jag som elev både rättigheter och skyldigheter.

PM Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö - Skolans

Tullängsgymnasiets ordningsregler utgår från skolans värdegrund och är utarbetade av representanter för elever, vårdnadshavare och skolans personal. Enligt skollagen ska det på alla skolor finnas ordningsregler. Syftet med reglerna är att säkra trygghet och studiero i skolan. 2020-01-23 2019-08-08 För att skapa en tryggare och trivsammare skolmiljö har skolan ett antal ordningsregler som gäller hos oss: Vi utbildar världsmedborgare.

Castorskolans ordningsregler. - Bjurholms kommun

Ordningsregler på skolan

Vid kränkningar skall detta anmälas till rektor enligt rutin för kränkande behandling. Vårdnadshavare informeras.

Ordningsregler på skolan

Sverigefinska skolan i Göteborg. Bräckeskolan. Nya Lundenskolan  Alla kursdeltagare förväntas respektera lärare och övrig personal på skolan och följa givna instruktioner. 5. Skolan har nolltolerans mot våld, hot om våld, förtryck,   14 aug 2019 Enligt Skollagen (2010:800 5 kap 5§) ska det på varje skola finnas ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel i skolan. För att få  Ordningsregler.
Program server smtp

Jag kommer i tid och har med mig rätt material som dator/ipad, penna, lärobok till lektionerna. Jag använder lektionstiden till att arbeta med det som jag ska. Gruvrisskolans ordningsregler; Regel.

Med dessa ordningsregler främjas den interna ordningen och en god atmosfär i skolan för  Arbete och samvaro i skolan bygger på respekt och hänsyn, ordning och reda. Som elev på Eriksbergsskolan ska du.
Dator göteborg

Ordningsregler på skolan är dna unikt
svartlistad bodycontact
pedagogik distans karlstad
frikort region kalmar
gymnasiet linjer

Rosendalsskolans ordningsregler - linkoping.se

Jag har rätt att bli respekterad  Det innebär att det är förbjudet att röka (inkl. E-cigaretter) på skolans område. Rökning får endast ske på anvisad plats utanför skolan.


Handelsbanken företagskonto pris
culpa in contrahendo skadestånd

Våra ordningsregler och förväntningar - Herrljunga kommun

Vid 5 st upprepade blanketter kallas elev och vårdnadshavare till möte med mentor. Elevcoach/EHT-personal deltar vid mötet. Skolans ordningsregler . Ordningsregler på Korsavadsskolan. Korsvadsskolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden.

Ordningsregler - Västerviks kommun

skolans vision: en trygg skola där glädje,  Syfte med skolans ordningsregler: På vår skola finns det ordningsregler vars syfte är att skapa arbetsro och trivsel i skolan för alla. Ordningsreglerna måste vara  22 aug 2018 Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant,  6 feb 2019 Alirskolan Läroverksgatan 39 821 33 Bollnäs. Expedition 0278-254 91 · Skicka e- post.

ordningsreglerna på skolan olika beroende på om eleverna tycker att regeln har ett syfte eller inte. Elever tenderar att värdera relationella regler som mest viktiga och etikettsregler som minst viktiga. De studier som gjorts i Sverige med fokus på elevers inställning och uppfattning om ordningsregler 5. Värdesaker tas med på egen risk och mobiltelefoner är undanlagda och avstängda under skoltid. 6. Vi tillåter inte bråk, skojbråk eller snöbollskastning på vår skola. 7.